Zkouška SPr1

19.05.2014 13:11

V sobotu 17.5.2014 Dasha vom Esadera úspěšně složila na cvičišti ZKO Jeníšovice zkoušku SPr1 (obranářská 1).